BOOKINGBETINGELSER

BOOKINGBETINGELSER RJÅNES FERIE- OG KONFERANSESENTER

ALMINNELIGE BETINGELSER

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som bindende kontrakt for varer/tjenester kjøpt via rjaanes.no, via våre telefoner, og for opphold på våre utleieenheter. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp, kan disse lovene søkes opp på lovdata.no. Betingelsene gjelder for produkter kjøpt fra Rjånes Ferie- og Konferansesenter heretter kalt «Selger». Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.


1. GENERELL INFORMASJON

1.1. Den som bestiller på www.rjaanes.no må være fylt 18 år. Dette gjelder for overnatting og/eller andre tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside.

1.2. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Leietaker er selv ansvarlig for at kontrakten er i henhold til bestillingen.

1.3. Selger fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selger som distributører.

1.4. Gavekort kan ikke benyttes på www.rjaanes.no

2. BESTILLING

2.1. Du vil motta en epost når du har gjennomført bestillingen, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-post adresse.

2.2. Selger og våre samarbeidspartnere er ansvarlige for at din innloggingsinformasjon ikke blir misbrukt, videresolgt til tredjepart eller på andre måter distribuert uten ditt samtykke. Innloggingsinformasjonen behandles i henhold til GDPR

2.3. I forbindelse med din bestilling samtykker du til at vi kan sende relevant informasjon til din epostadresse. 

3. PRISER

3.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter. Selger tar forbehold om evt. skrivefeil.

3.2. Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll.

3.3. Selger tar forbehold om trykkfeil i priser.

 

4. BETALING

4.1. Ved bestilling betales et depositum og resterende beløp betales ved oppholdets slutt.

4.2. Ved betaling med faktura kommer det et fakturagebyr på NOK 80,-.

4.3. Ved bekreftet opphold aksepterer leietakeren nedenfor nevnte leievilkår. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Leietakeren er selv ansvarlig for at kontrakten er i henhold til bestillingen. Bestillinger som ikke er fullt betalt kan kanselleres ved forfallsdato, og det er vanlige avbestillingsvilkår som gjelder.

 

5. AVBESTILLING

5.1. Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 30 dager før ankomst, returneres forskuddsutbetalingen, minus et avbestillings-/administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. utleieenhet. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst, beholder utleier hele det innbetalte beløp. Ved tidligere utsjekk blir ikke beløp for utestående netter refundert.

5.2. Alle avbestillinger må skje skriftlig til Rjånes Ferie- og Konferansesenter på post@rjaanes.no

5.3. Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller/leieforhold. For eksempel reise og fritidsforsikring samt reise og ansvarsforsikring.

 

6. AVBESTILLINGSFORSIKRING ??

6.1. Avbestillingsforsikring for NOK 350,- pr. enhet kan kjøpes sammen med bestillingen. Avbestillingsforsikring kan ikke kjøpes separat eller i ettertid.

6.2. Avbestillingsforsikring gir deg muligheten i visse situasjoner til å avbestille fram til og med dagen før avtalt ankomst. Kostnaden for selve avbestillingsforsikringen betales ikke tilbake.

6.3. Avbestillingsforsikring gjelder i følgende situasjoner, som ikke var kjent på bestillingstidspunktet: a) Dødsfall, sykdom eller alvorlig ulykke som rammer deg, din mann/kone, partner, familie eller medreisende. b) Innkallelse til militæret eller lignende. c) Det skjer en alvorlig hendelse utenfor din kontroll, som du ikke kunne forutse når du bestilte, og som medfører at det ikke er rimelig av oss å kreve at du beholder din reservasjon.

6.4. Du må kunne dokumentere dine grunner med en erklæring fra f.eks. lege, myndighetene eller forsikringsselskapet. Bare en kvittering fra et legebesøk er ikke nok som dokumentasjon. Erklæringen bør sendes til oss så snart som mulig, helst innenfor en uke fra avbestillingsdagen. Erklæringen sendes til booking@norefjellskiogspa.no.

 

7. FORCE MAJEURE OG UTILFREDSSTILLENDE VÆRFORHOLD

7.1. Selger og våre underleverandører (inkludert overnattingsteder) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå. Partene kan tre ut av avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd av vann eller el-tilførsler, og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.

7.2. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingstedets kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet.

 

8. INNSJEKK OG UTSJEKK

8.1. Nøkkelutlevering og -tilbakelevering til alle våre enheter på Rjånes Ferie- og Konferansesenter skjer i resepsjonen på adresse: Liadalsvegen 965, 6152 Ørsta. 

8.2. Innsjekk tidligst kl. 16:00 (i enkelte travle utsjekk/innsjekksdager, kan det være at rommet er ferdig senere enn dette.)

8.3. Utsjekk senest kl. 11:00

 

9. LEIETAGERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR

9.1. Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.

9.2. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Det skal være stille senest kl. 23.00. Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer.

9.3. Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt. Ved overtredelse vil det bli etterfakturert kr fem tusen, 5 000,- til leietaker. Hvis du ønsker å ta med husdyr er det viktig at dette spesifiseres i bookingen.

9.4. Rengjøring: Ved avreise skal gjesten rydde etter seg. Dette innebærer at gjesten vasker av søl på benker, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten. Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges ved siden av sengen ved avreise. Skulle vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, på kommer et ekstra gebyr. Husk å lukke alle dører og vinduer.

9.5. Sengetøy: Dyner og puter finnes i utleieenhetene, samt sengesett og håndklær.

9.6. Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker.

9.7. Det er røykeforbud på alle våre rom og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette. Blir ikke dette overholdt vil man bli etter fakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 1500,-.

9.8. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil det bli fakturert et minimumsgebyr på NOK 5000,. Se for øvrig andre gjeldene regler for hvert enkelte overnattingssted.

9.9. Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat.

10. REKLAMASJONER

10.1. Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl.10:00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

nb_NONO
Skroll til toppen